swj.dk bash linux php python web

html

html

Script og skabelon til nem opdatering af html-fil.

#!/bin/bash if ! (ls *.txt); then > tmp.txt > ny.txt echo "{TITEL}{titel}" > ny.txt echo "{AFSNIT}{afsnit}" >> ny.txt echo "{KODE}{kode}" >> ny.txt echo "{KILDE}{kilde}" >> ny.txt echo "{DATO}" >> ny.txt exit fi if ! (ls *.html); then exit else files=$(ls *.html) fi i=1 for j in $files do echo "$i.$j" file[i]=$j i=$(( i + 1 )) done echo -n "Fil der skal opdateres " read input fil=${file[$input]} paste < $fil > tmp.txt kapitler=$(($(grep -c "#C" tmp.txt)/2)) afsnit=$(($kapitler + 1)) paste < ny.txt > tmp.txt sed -i 's/</\</g' tmp.txt sed -i 's/>/\>/g' tmp.txt if (grep "{TITEL}" ny.txt); then if ! ((afsnit % 2)); then sed -i 's/{TITEL}/<!-- '"#C$afsnit"' -->\n<div class="w3-row-padding w3-light-grey w3-padding-32 w3-container">\n <div class="w3-content">\n <div #class="w3">\n <h3 class="w3-padding-16" id="'"C$afsnit"'">/g' tmp.txt else sed -i 's/{TITEL}/<!-- '"#C$afsnit"' -->\n<div class="w3-row-padding w3-padding-32 w3-container">\n <div class="w3-content">\n <div class="w3">\n <h3 class="w3-padding-16" id="'"C$afsnit"'">/g' tmp.txt fi sed -i 's/{titel}/<\/h3>/g' tmp.txt fi if (grep "{AFSNIT}" ny.txt); then sed -i 's/{AFSNIT}/ <p class="w3-text-grey">/g' tmp.txt sed -i 's/{afsnit}/<\/p>/g' tmp.txt fi if (grep "{KODE}" ny.txt); then if ! ((afsnit % 2)); then sed -i 's/{KODE}/ <pre><p class="w3-code">/g' tmp.txt else sed -i 's/{KODE}/ <pre><p class="w3-code w3-light-grey">/g' tmp.txt fi sed -i 's/{kode}/<\/p><\/pre>/g' tmp.txt fi if (grep "{KILDE}" ny.txt); then sed -i 's/{KILDE}/ <p class="w3-text-grey"><a href="/g' tmp.txt sed -i 's/{kilde}/" target="_blank">Kilde<\/a><\/p>/g' tmp.txt fi if (grep "{DATO}" ny.txt); then dato=$(date +"%d.%m.%y") sed -i 's/{DATO}/ <p class="w3-text-grey">Opdateret: '"$dato"'<\/p>/g' tmp.txt fi if (grep "{TITEL}" ny.txt); then cat << EOF >> tmp.txt </div> </div> </div> EOF fi sed -i -e '/<!-- Footer -->/r tmp.txt' -e 'x;$G' $fil paste < ny.txt > tmp.txt overskrift=$(head -n 1 tmp.txt) echo $overskrift > tmp.txt if (grep "{TITEL}" ny.txt); then sed -i 's/{TITEL}/ <p><a href="'"#C$afsnit"'" class="w3-table">/g' tmp.txt sed -i 's/{titel}/<\/a><\/p>/g' tmp.txt sed -i -e '/<\/header>/r tmp.txt' -e 'x;$G' $fil fi sed -i '/./,$!d' $fil # slet tomme linjer i toppen

Skabelon med formateringskoder.

{TITEL}Overskrift{titel} {AFSNIT}BrĂždtekst{afsnit} {KODE}Kildekode{kode} {KILDE}Kildehenvisning{kilde} {DATO}

Kilde

Kilde

Kilde

Opdateret: 04.02.19